Bầu Trời Và Ánh Trăng
Bầu Trời Và Ánh Trăng

Bầu trời dịu nắng Bầu trời của cha Ánh trăng hiền hòa Ánh trăng của mẹ. Những ngày đi học Mưa lạnh ngập đường Cõng con đến lớp Cha cười y...

-->